​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ៧:៣0 – ១៧:00 ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

កិច្ចជួបជុំជាមួយអាជ្ញាធរសវកម្មជាតិ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់​ ឯកឧត្តម អោក បូរ៉ា ប្រតិភូរជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា៕

ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា៖ ល្ងាចនេះ ថ្ងៃអង្គារ ៥កើត ខែជេស្ឋ ទោស័ក ពស២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ មានកិច្ចជួបជុំជាមួយអាជ្ញាធរសវកម្មជាតិ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់​ ឯកឧត្តម អោក បូរ៉ា ប្រតិភូរជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា៕