​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ៧:៣0 – ១៧:00 ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

នៅប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអប់រំស្តីពី ការថែរក្សាការពារសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព សណ្តាប់ធ្នាប់ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

នាថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអប់រំស្តីពី ការថែរក្សាការពារសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព សណ្តាប់ធ្នាប់ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អោក បូរ៉ា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា។